Site Overlay

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย

ด้านอาหารและมาตรฐานแห่งอินเดียกล่าว ผู้ควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารกำลังร่างหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสำหรับโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กเกมในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนที่ดีต้องใช้ในด้านเนื่องจากลักษณะที่เน่าเสียง่ายของผลิตภัณฑ์โฆษณาในธุรกิจจัดส่งเนื้อดีกว่าธุรกิจอาหารและธุรกิจขายของชำ มีสองสิ่งที่จะมองหา อธิบายแรกขอบด้านในที่คุณทำกับผลไม้และผักหลังจากการสูญเสียจะดีขึ้นเล็กน้อยในการจัดส่งเนื้อในขณะที่การสูญเสียของขายส่งขายสำเพ่งคุณมากเกินไปสามารถควบคุมได้โดยการจัดหาที่เหมาะสมพื้นที่อื่นเป็นค่าจัดส่งสำหรับผักและผลไม้คุณอาจต้องการรถตู้ขนาดใหญ่สำหรับการส่งมอบและจำนวนเงินที่ยุติธรรมของกำลังคนแม้ในขณะที่ประเภทมีมูลค่าการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า ในเนื้อคุณมีมูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้นและน้ำหนักที่น้อยกว่าและจำนวนหน่วยเก็บที่น้อยลง ดังนั้นจากมุมมองค้าปลีกมันทำให้รู้สึกมากขึ้น อ้างว่าเป็นเงินสดบวกในระดับเศรษฐกิจหน่วยการมีจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นยุคใหม่เหล่านี้มีความท้าทายในการส่งมอบไมล์สุดท้ายและจะต้องดำเนินการเองในขณะที่มีการสูญเสียพื้นที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนื่องขายส่งจากคู่ค้าเริ่มปิดตัวลง ได้แก่เช่นเดียวกับภาคอื่น ๆ จะมีลูกค้าที่ต้องการเห็นผลิตภัณฑ์เนื้อแบ่งและทำความสะอาดอยู่ตรงหน้าขายสำเพ่งแต่การเริ่มต้นเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นที่ต้องระวังที่จะไม่ไล่ตามการเติบโตของฐานลูกค้าโดยการนำเสนอส่วนลดที่ลึกซึ้งเราเชื่อมั่นอย่างแข็งขันว่าใด ๆ ที่มีคุณค่าและยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการแยกแยะได้ด้วยส่วนลด ความพยายามสูงสุดคือการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอ ด้านอื่น ๆ เช่นประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณภาพในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ก็ต้องได้รับการแก้ไข